Generalforsamling – Københavns Kreds

Hvornår:
23. februar 2017 kl. 19:00
2017-02-23T19:00:00+01:00
2017-02-23T19:15:00+01:00
Hvor:
Kastellet, Gl. Varmecentral

Torsdag den 23. februar kl. 19:00 afholdes generalforsamling i
overensstemmelse med FOUAT vedtægter, som fremgår af www.wp.fouat.dk, der
er foreningens hjemmeside. Kig under fanebladet ”Foreningen.”
På valg til bestyrelsen i 2017 er:
Erling B. Flebbe, formand,
Keld Meier Olsen, kasserer,
Ingrid Daege, bestyrelsesmedlem,
Jørgen Dam, skydeleder,
Bo Madsen, bestyrelsesmedlem, og
Henrik Agersted, bestyrelsesmedlem.
Fælles for ovennævnte er, at de alle har erklæret sig villige til genvalg.
Bemærk også, at hvis man mener at sidde inde med emner, som bør
løftes til behandling på repræsentantskabsmødet i april, vil det være en fordel at få
det lagt op via kredsens generalforsamling.
Generalforsamlingen følges op med hyggeligt samvær til en kuvertpris á
kr. 150,-. Aftenens forløb er ganske uformel. Diverse indslag fra medlemmerne er
velkomne, idet dog formanden bedes adviseret herom ikke senere end tirsdag den
14. februar 2017. Samme dato er i øvrigt sidste frist for tilmelding til
generalforsamlingen.