Kursus i Oberammergau – artikel af major Knud Rasmussen

Kursus i Oberammergau

 

Under amerikansk lederskab oprettedes, så vidt jeg husker i 1950erne, under ”NATO Special Weapons System Department” en skole i Oberammergau for officerer i Natostabe. Emnerne  for skolen var brugen af atom – bakteriologiske og kemiske våben. Som sagsbehandler på området i Flyverkommandoens Operations Afdeling (Survival to Operate) deltog jeg i tre spændende kursus på denne skole. Selve skolen lå i naturskønne omgivelser i en dal omgivet af høje alpebjerge. Den var indrettet i en tidligere Regiment Edelweis Kaserne.

I okt. – nov. 1968 deltog jeg i et meget hemmeligt og spændende kursus om brug af atomvåben. Det var seks år efter Cubakrisen, hvor verden var på randen af en atomkrig, og hvor Chruchov tog den kloge statsmandsbeslutning at trække det korte strå, og dermed afblæse faren for en atomkrig.

Vi studerede alle aspekter af denne ustyrlige form for krig lige fra et enkelt atomskud mod et ikke særligt lønnende mål for at demomstratere fast vilje og indtil den store udveksling (all over atomic war). Herunder de forskellige strategier: counter city, counter force eller mix (ramme fjendens befolknings centre, hans militære styrker eller en blanding heraf. Målet var i alle tilfælde at bringe fjenden til at indse at hans tab var uacceptable og dermed søge våbenhvile og fred på vore betingelser. Men tænk nu, hvis det var NATO, der først kom til den samme erkendelse ? Var det overhovedet muligt at finde en vinder eller taber i det spil ?

Jeg husker vi var ca. 30 officerer fra de forskellige stabe indenfor NATO, her iblandt to danske, daværende orlogskaptajn Borck og jeg.. Det var med den tids moderne gruppearbejde og plenum og Borch og jeg var i samme gruppe. Hvis man dengang i skolestaben havde vidst, at Borck ville ende som viceadmiral, havde man nok udtaget Borck som gruppeformand, men nu blev det altså mig. Grunden hertil kender jeg ikke, måske var det min NIKE HERCULES baggrund, uddannet på Fort Bliss. El Paso, Texas, USA. Hvor om alting var, så enedes min gruppe om en tekst, som jeg læste op for plenum den sidste kursusdag.

Jeg begyndte med et Napoleon citat: ” Bajonetten er det bedste våben, den kan bruges til alt, undtagen til at sidde på”, og fortsatte: ”Atomvåben kan ikke bruges til noget som helst, undtagen til at sidde på”. Herefter uddybede jeg gruppens synspunkter om afskrækkelsen, som var det væsentligste for begge parter og dermed krigsforebyggende effekt som holdt sig til og med efter Sovjetunionens opløsning i 1991.

Jeg husker den amerikanske skolechef, en general, der overværede afsluttende plenum afsluttede med, at hvis han skulle vælge så ville ”han vote for major Rasmussen”. Jeg bringer denne historie, fordi jeg finder det bemærkelsesværdigt, at samtlige NATO officerer i deres bedste alder afstod fra brug af Atomvåben i krig, men betragtede dem som fredsbevarende på grund af afskrækkelsen.

Knud Rasmussen