Foreningen

Om foreningen

Foreningen blev grundlagt 9. december 1891, og dens virke hviler den dag i dag på de dengang vedtagne ”love”, men tilpasset nutidens forhold og medlemmernes ønsker.
Foreningen er regionalt opdelt i KREDSE med et REPRÆSENTANTSKAB som øverste myndighed. Foreningens generelle anliggender og udadrettede virksomhed varetages af et formandskab (landsformand og næstformand). Forretningsføreren er tilforordnet.
Inden for vedtægternes rammer er de enkelte kredse selvforvaltende og beslutter eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de enkelte arrangementer.

Følgende kan optages som medlemmer: Tidl. tjenstgørende officerer af linien og reserven og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret.

Interesserede kan se mere om kontakt til foreningen under menupunktet “Foreningen”, undermenu “Kontakt til Foreningen”.

 I menuen finder du også formular til indmeldelse og indsendelse af medlemsoplysninger.
 
Om Meddelelser
Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner.
Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Formandskabets, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse.
 
Ny regel – kun e-mail
Indlæg sendes pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes deadline overholdt. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage indlæg, og forbeholder sig desuden ret til at forkorte teksten.

E-mails sendes til redaktørens private adresse –linkDenne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. 

Deadlines for indlæg: Se skema på sidste side i seneste udgave af MEDDELELSER

3 kommentarer til “Foreningen”

 1. Ude af øje – uden af sind
  – Debatindlæg af Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, tidligere kredsformand for Midt- og Vestsjællands Kreds.
  For nogle år siden fejrede FOUAT 100-året for foreningens oprettelse. Det resulterede bl.a. i udgivelsen af en mindebog. Mindebogen indeholdt kun en del af de kredse, som blev oprettet omkring år 1900. Her i blandt figurerede Midt- og Vestsjællands Kreds ikke. Derfor skrev undertegnede Midt- og Vestsjællands Kreds meget korte historie, fordi den var helt anderledes end ”de gamles” og derfor burde være interessant for alle medlemmer. Den blev opfattet lidt som ”den grimme ælling” og blev derfor ikke lukket ind i det gode selskab.
  På min opfordring blev der enighed om, at kredsens historie (på 15 sider) skulle figurere på forsiden sammen med andre bevaringsværdige artikler. Det løfte stod Hovedforeningens bestyrelse bag, og herefter kunne man finde vores historie på forsiden – tilgængeligt for alle. Det var vi svært tilfredse med.
  Det holdt også et par år. Så var den pludselig borte fra forsiden. Det var ikke det, der var aftalt. Nu kunne den få lov til at dø i stilhed. Det synes jeg ikke, at den skal. Ikke fordi det mig, der har skrevet den og lagt meget arbejde i det, men fordi den må have interesse for alle de andre lokalafdelinger uden for hovedstaden, som har en anden og ældre historie.
  Derfor bør den flyttes tilbage til hjemmesidens forside – tilgængeligt for alle. Som det er nu får medlemmer fra andre kredse ikke noget incitament til at opsøge og læse den.
  H.J. Jürgensen

  Svar
 2. H.J. Jürgensens historie om Midt- og Vestsjælland er nu lagt tilbage på forsiden…den har dog hele tiden været tilgængelig under menupunktet “Nyt fra Kredsene”, MVS Kreds.

  Svar

Skriv en kommentar