Foreningen

Om foreningen

Foreningen blev grundlagt 9. december 1891, og dens virke hviler den dag i dag på de dengang vedtagne ”love”, men tilpasset nutidens forhold og medlemmernes ønsker.
Foreningen er regionalt opdelt i KREDSE med et REPRÆSENTANTSKAB som øverste myndighed. Foreningens generelle anliggender og udadrettede virksomhed varetages af et formandskab (landsformand og næstformand). Forretningsføreren er tilforordnet.
Inden for vedtægternes rammer er de enkelte kredse selvforvaltende og beslutter eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de enkelte arrangementer.

Følgende kan optages som medlemmer: Tidl. tjenstgørende officerer af linien og reserven og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret.

Interesserede kan se mere om kontakt til foreningen under menupunktet “Foreningen”, undermenu “Kontakt til Foreningen”.

 Under menupunktet finder du også formular til indmeldelse.
 
Om Meddelelser
Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner.
Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Formandskabets, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse.
 
Ny regel – kun e-mail
Indlæg sendes pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes deadline overholdt. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage indlæg, og forbeholder sig desuden ret til at forkorte teksten.

E-mails sendes til redaktørens private adresse –linkDenne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. 

Deadlines for indlæg: Se skema på sidste side i seneste udgave af MEDDELELSER

Skriv en kommentar