Links

Forsvarsministeriet (FMN)   Officeren
Udenrigsministeriet (UM)   HPRD (Reserveofficersforeningen)
Forsvarets Hjemmeside   Soldaterkontakten
Søværnet   Forsvarets Bibliotek
Flyvevåbnet   Det Krigsvidenskabelige Selskab
Hæren   Folk og Sikkerhed
Hjemmeværnet   Dansk Militærhistorie
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)   NATO
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)   Tøjhusmuseet
Rigspolitiet   Dansk Flyvehistorisk Forening  (NYT LINK)
Politiets Efterretningstjeneste (PET)   Artilleriet.dk
Beredskabsstyrelsen   Interforce.dk
Forsvarsakademiet  
Forsvarsministeriets Personalestyrelse    

Skriv en kommentar