Om siden

Om siden
Bidrag til hjemmesiden leveres til Redaktøren og Webredaktør, via Formandskabet eller egen kreds.Hjemmesiden opdateres efter behov.
Ideer og kommentarer til hjemmesiden er meget velkomne.