Om siden

Om siden
Bidrag til hjemmesiden leveres til Redaktøren og Webredaktør, enten direkte eller via Formandskabet eller egen kreds. Hjemmesiden opdateres efter behov.
Ideer og kommentarer til hjemmesiden er meget velkomne.