NYT!..Produktion af Forsvarsmateriel

Robert Wall er redaktør af ”The Military Balance” og medarbejder ved International Institute for Strategic Studies (IISS). Nedenstående artikel er skrevet af Robert Wall og lagt op på IISS hjemmeside den 9. juni 2023. FOUAT har fået tilladelse til at oversætte og distribuere artiklen til foreningens medlemmer.

Produktion af forsvarsmateriel: er begrebet ”just-in-time” blevet til ”lige netop for sent”?

Tryk på link herunder for at læse artiklen:

Artikel om Produktion af Forsvarsmateriel

Revideret udgave af russisk udenrigspolitik

Med udgangen af marts udgav Moskva et dokument, som er en revideret udgave af russisk udenrigspolitik. Materialet er resumeret og kort kommenteret i en artikel af Mr. Nigel Gould-Davies fra International Institute for Strategic Studies i England.
Jeg har fået Mr. Gould-Davies tilladelse til at oversætte og videregive artiklen.
Med venlig hilsen,
Erling B. Flebbe – oberst (pens.) – Formand for FOUAT Københavns Kreds
Tryk på link her under for at åbne ovennævnte dokument!

Russisk Udenrigspolitik MAR23

NB!! Prisen er halveret!!..Køb OPERATION BØLLEBANK HER!!

Det Militære Læseselskab Rendsborg, der udgiver Krigshistorisk Tidsskrift, har udgivet et særnummer på 120 sider vedrørende Operation Bøllebank, skrevet af brigadegeneral Clemmesen

Tryk på link herunder for at se Forsiden+info:

Link til Krigshistorisk Tidsskrift nr. 1 2021

Prisen for tidsskriftet er nu kun 50 kroner (inklusive 44 kroners porto).

Tidsskriftet kan bestilles ved indsættelse af 50 kroner på tidsskriftets konto (Reg.1551 konto 2299178) med oplysning om dit navn og din adresse, samt en mail til redaktøren, Palle Redder Madsen :

pallereddermadsen@mail.dk.